Twój partner w interesach
pl

BIURO RACHUNKOWE SUSZEK sp. z o.o.

ul. Towarowa 13
87-100 Toruń

tel/fax
56 664 34 09
kom.
660 760 266
664 086 669
534 970 306
668 581 593

Biuro rachunkowe

Jesteśmy profesjonalnie wyszkolonym i doświadczonym zespołem 20 osób, który tworzy Biuro Rachunkowe od 2003 roku.
Świadczymy nasze usługi w oparciu o świadectwa kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 27888/02; nr 41857/2010 oraz nr 43622/2010, które potwierdzają kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Gwarancją wiarygodności i bezpieczeństwa jest ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych.

Celem naszej działalności jest odciążenie klientów od wszystkich spraw związanych z wizytami i kontaktem z Urzędem Skarbowym i ZUS, tak aby mogli oni zajmować się wyłącznie swoją działalnością.

Zaufało nam już ponad 500 firm o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno jednoosobowi przedsiębiorcy, jak też spółki prawa handlowego.

Wszelkie ewidencje są prowadzone przy użyciu najnowszych wersji profesjonalnego księgowego oprogramowania komputerowego. Dbając o bezpieczeństwo danych sporządzamy bieżącą ich archiwizację.

Zajmujemy się pełną obsługą z zakresu księgowości, jak również obsługą kadrowo-płacową oraz szeroko rozumianym doradztwem podatkowym i gospodarczym.

I. W ramach usług rachunkowo-księgowych Biuro wykonuje czynności związane m. in. z:

 • Prowadzeniem ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość);
 • Prowadzeniem uproszczonych ewidencji księgowo-podatkowych, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa książka przychodów i rozchodów, karta podatkowa;
 • Prowadzeniem rejestrów zakupów i sprzedaży VAT oraz wszelkich innych ewidencji pomocniczych: wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Sporządzaniem deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT) i dostarczaniem ich do Urzędu Skarbowego;
 • Zgłaszaniem danych oraz ich aktualizacją w US, ZUS, GUS, KRS itp.;
 • Pomocą i doradztwem w zakładaniu działalności gospodarczej;
 • Prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe, listy płac, kartoteki wynagrodzeń, dokumenty programu PŁATNIK, deklaracje podatkowe).

II. Ponadto w ramach prowadzonej działalności wykonujemy szereg czynności dodatkowych:

 • Pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych oraz wniosków o dotacje z Urzędu Pracy;
 • Występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczeń do US, ZUS;
 • Obsługa osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wypełniania wniosków o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1);
 • Rozliczenia roczne klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów, w tym także uzyskanych z pracy za granicą (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-ZG).

NASZĄ FIRMĘ BUDUJE ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW!

O nas|Oferta|Kontakt