Twój partner w interesach
pl

BIURO RACHUNKOWE SUSZEK sp. z o.o.

ul. Towarowa 13
87-100 Toruń

tel/fax
56 664 34 09
kom.
660 760 266
664 086 669
534 970 306
668 581 593

Oferta

Zajmujemy się pełną obsługą z zakresu księgowości, jak również obsługą kadrowo-płacową oraz szeroko rozumianym doradztwem podatkowym i gospodarczym.

I. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży;
 • sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7;
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT-28;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

II. Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7;
 • ewidencja kosztów i przychodów oraz wyliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy;
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT-36, PIT-36L;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

III. Księgi handlowe:

 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży ;
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald oraz wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • bieżąca kontrola stanu zapasów magazynowych oraz rozrachunków;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do US i KRS;
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, NIP, PCC;

Bez względu na formę prowadzonej księgowości zajmujemy się składaniem miesięcznych deklaracji do ZUS za właścicieli firmy.

IV. Kadry i płace:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych;
 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie indywidualnych kart wynagrodzeń oraz deklaracji PIT-11;
 • sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło;
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń;
 • obliczanie miesięcznych składek, sporządzanie i elektroniczne przekazywanie deklaracji do ZUS;
 • sporządzanie i przekazywanie dokumentacji zasiłkowej do ZUS (zasiłki: chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny);
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników.

V. Usługi dodatkowe:

 • wypełnianie wniosków kredytowych oraz wniosków o dotacje z Urzędu Pracy;
 • sporządzanie rozliczeń rocznych klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów, w tym także uzyskanych z pracy za granicą (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-ZG);
 • rozliczanie spadków i darowizn.
O nas|Oferta|Kontakt